Подкрепа за Минчо Спасов

УС на “??нтернет общество – България” съобщи, че подкрепя кандидатурата на Минчо Спасов за народен представител в Ямболска област.
В писмо, изпратено до “??нтернет общество – България”, г-н Спасов информира, че споделя ценностите на организацията относно осигуряване на свобода на достъпа до ??нтернет, по-малко правителствен контрол върху Мрежата, ненамеса в раздаването на IP адреси и домейни, осигуряване на личната неприкосновеност на потребителите, поддръжка на свободата на словото.
“Тези позиции са на??а обща кауза и моят принос там е не по-голям от ва??ия”, споделя в писмото си г-н Спасов, “защитавал съм интересите на ??нтернет потребителите и в преди??ния Парламент, така че знам за какво говорим”.
Предложените от г-н Спасов промени в Закона за електронните съобщения бяха в съзвучие с интересите на ??нтернет потребителите и осигуряваха съдебен контрол върху действията на полицията по събиране на трафични данни. Благодарение на личното участие на г-н Спасов в обсъжданията в Парламента се изясниха и обстоятелствата около използването на специализираните разузнавателни средства (СРС) при различните видове престъпления.
През септември 2008 г. г-н Спасов участва активно в подготовката на форум, организиран от “??нтернет общество – България” и Блулинк, в която се включиха представители на Народното събрание, ДА??ТС, Президентството, полицията. В резултат от тази среща бяха изготвени консенсусни текстове в Закона за електронните съобщения, отнасящи се до защитата на трафичните данни на ??нтернет потребителите.

____
Минчо Спасов поддържа и активен профил във Facebook.

This entry was posted in Bulgaria, politics, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.