Предложенията на МВР паднаха в пленарна зала

Днес е тъжен ден за МВР.
Тъжен е, защото искаха да изпи??ат вежди, а извадиха очи. Но изпаднаха в тази своеобразна криза само защото упорито отказваха да се вслу??ат в съветите, които им давахме – и ние, и други неправителствени организации.

Аз съм писал един ??еговит, но всъщност сериозен материал по темата в моя блог:
Наредбата на МВР за подслу??ването е плюс, а не минус

На 28.01. ??нтернет общество – България заедно с Програма “Достъп до информация” наградиха МВР с анти-наградата “Големия брат”

А в края на септември 2008 г. организирахме кръгла маса в ДА??ТС, с участието на Блулинк, депутати и експерти от Парламента, както и на водещи юристи като Нели Огнянова и Пейо Попов, по време на която достигнахме и до консенсусни текстове по измененията на Закона за електронните съобщения.

Тези предложения бяха съобразени както с Конституцията, така и с европейските директиви. ??менно последните дават възможност на МВР да се бори с престъпността, но не за сметка на чове??ките права.

Защото всички аргументи на МВР в полза на безконтролното следене на трафика се разбиват само в един-единствен факт: престъпниците не се интересуват от спазването на техните чове??ки права – те знаят, че вър??ат престъпление и си носят отговорност за своите деяния. Но защо заради тях трябва да страдат невинните? Не бива покрай сухото да горим и суровото.

Редица блогъри писаха по темата през последната година, за юридически аргументи вижте тук.

This entry was posted in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

3 Responses to Предложенията на МВР паднаха в пленарна зала

 1. Pingback: Безконтролното следене - отхвърлено « Кътчето на Селин

 2. Kostadin Zlatkov says:

  Уважаеми г-н Марковски, циничните напъни на МВР за прокарване на поправките в ЗЕС, засягащи трафичните данни, перфектно свър??иха замисъла си за отклоняване на общественото мнение от текстовете, осигуряващи в бъдеще на определени кръгове огромни икономически и властови ресурси, чрез мрежите за правене на радио и телевизия и на тяхното разпространение, включително контрол на достъп до мултиплексите и от там ограничаване на потребителите какво да гледат и какво не. Не Ви ли напомня “дебата” за дома??ните любимци при приемането на Закона за управление на етажната собственост.

  Тогава написах следното:

  За кого се създава Законопроекта за управление на етажната собственост

  Законопроекта за управление на етажната собственост предстои да се приеме от Народното събрание (НС) на второ четене. Той се създава за да обслужва интересите на монополистите, доставчици на енергийни, комунални и други услуги и за да могат да се усвоят милионите евра, отпуснати от ЕС, за саниране на сградния фонд в България. Фирмите, имащи апетити за това (за еврата) нямат интерес да преговарят с отделните собственици, а с юридически лица (граждански сдружения), защото искат да санират цяла сграда, а не части от нея и за да са сигурни в плащането на предоставената услуга. Сумите, които ще трябва да плащат собствениците в тези сгради, ще са големи и банките, които ще управляват този ресурс, ще отпускат заеми срещу обезпечение (ипотека). Така ще са удовлетворени и строителите и банките. Когато дойде време да се плащат сметките, отделните собственици, които нямат пари ще затруднят плащането на общата сума, дължима на банките и същите, за да си върнат заетите пари, ще могат да предлагат на търг тези сгради. Така индивидуални собственици, редовни платци, независимо че са платили задълженията си, могат да си загубят жилищата, защото гражданското сдружение (юридическото лице) е фалирало, изпадайки в несъстоятелност. Отговорността е на сдружението! То се е разпореждало със сградния имот от името на всички собственици и много от тях ще се окажат без жилище и на улицата. После (ако са луди) могат да потърсят правата си в съда срещу фалиралите юридически лица. Не трябва да се забравя, че тези сдружения ще трябва да се управляват като юридически лица и да имат съответстващи за това органи за управление, отчетност, да плащат данъци и т.н.
  Волята на индивидуалния собственик няма да има значение, защото ре??енията ще се взимат с мнозинство 2/3 от общото събрание, а чрез предвидените процедури е възможно ре??енията да се гласуват от 1/3 или дори по-малко, а когато две сгради имат общ покрив или обща абонатна станция са възможни и други извращения. Оставям на Ва??ето въображение да се сетите как едната сграда би могла да придобие другата, или и двете да бъдат погълнати от банките.
  На кръглата маса, организирана по инициатива на “Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство”, с участието на представители на общината в Рим, ??талия, на тема: “Управлението на етажната собственост в България и страните от Европейския съюз – съответствия и различия”, състояла се на 23.10.2008 год. в “Шератън Хотел Балкан”. Част от проекта: “Законопроекта за управление на етажната собственост – заплаха за интересите на българските граждани и проводник на корпоративни интереси. Нормативна уредба на етажната собственост в България. Предложения за изменения и допълнения в съответствие с настъпилите промени в обществените отно??ения и градската среда”, някои съзнателно, а други не, говореха за странични проблеми, целящи, да се внася “??ум”, да се отклонява вниманието от истинските проблеми, да се протака за да минава време, да се омаломощават защитниците на справедливата кауза, за да се осигури възможност да се приемат толкова клаузи и “философски тези” в НС, колкото успеят да се пробутат, в угода на енергийното лоби.
  Един от представителите на корпоративни интереси, лобиращи най-настоятелно за приемането на този законопроект е “Топлофикация-София” АД. Фундаменталният й проблем е загубеното доверие от клиентите й, а от там и неплащане на измислените й сметки, както и невъзможността за отказ от некоректната услуга.
  ЗАЩО НЕПЛАЩАНЕТО Е МАСОВО? Безспорно е, че при консумиране трябва да се плаща, при неплащане да не се консумира, но и ПР?? НЕКОНСУМ??РАНЕ ДА НЕ СЕ ПЛАЩА! За съжаление при сега??ната нормативна уредба ТРЕТАТА Х??ПОТЕЗА Е ??ЗКЛЮЧЕНА. За нея почти не се говори или ако се говори, дебата се прекратява със заявлението, че е технически невъзможно да се отчита след абонатната станция. Това не е случайно! М??Т Е, че консумираната енергия в една сграда се отчита на входа на абонатната станция, защото е “технически невъзможно” да се отчита по абонати. Това просто не е вярно! Приказките, че се действа по този начин, защото тръбите в жилищата преминават вертикално, а не хоризонтално също е ЛЪЖА! Топлофикациите не желаят да отчитат по абонати, защото ако го направят ще загубят възможността легално да прибират от клиентите си, недължими от тях около 100-на милиона лева годи??но, прехвърляйки им по този начин колкото се може повече от технологичните си загуби от пренос на енергия, а фирмите за дялово разпределение ще фалират. Услугата им е паразитна и ненужна, издръжката им е огромна и лежи върху потребителите. Дейността им може да се извър??ва от доставчика с един елементарен софтуер. Тези фирми са на бив??и величия от ръководния състав на Топлофикация и в тях работят бив??и служители от системата. Подробен анализ как може да се отчита енергията съм направил (не без помощта на инж. ??лия Димитров – магистър по топлотехника) в статия, публикувана в бр. 400 на в-к “Седмична поща”, озаглавена – “За Топлофикация, Хитър Петър и още нещо!”.
  КРАЖБАТА НА ЕНЕРГ??Я ОТ СЪСЕД?? СЪЩО Е М??Т! Ако има такива, то те са единични случаи, които УМ??ШЛЕНО, КОСВЕНО СЕ ПООЩРЯВАТ! При отказване от услугата хоризонталните отклонения към радиаторите могат да се отрежат и заварят. Просто е! Защо не се прави ли? ЗАЩОТО ПО ТОЗ?? НАЧ??Н М??ТА СЕ ПОДДЪРЖА Ж??В! По същата причина не се спира парното и там където това е възможно. Потвърждение за това, че и при новото строителство се действа по същия начин, като се ползва методиката, принуждаваща да се плаща енергия независимо, че не се потребява е статията на писателя Емил ??змирлиев – “Бандитската топлофикация”. Много забавно и поучително четиво.
  Относно италианския опит, мнението ми е, че същата философия, която се опитват да легитимират у нас, в ??талия не са успяли да я вкарат през парадния вход и затова са я “промъкнали” през задния, чрез фигурата на “администратора – управител”.
  Приемането на Законопроекта в сега??ният му вид ще потвърди още веднъж, че българските институции са парализирани, а Конституцията на Р. България е мъртъв документ, с който местната и държавна власти не се съобразяват, и грубо ще противоречи на Хартата за чове??ките права, парафирана от НС. Ще обслужва интересите на енергийното лоби и хората живеещи в многоетажни сгради ще придобият статута на “ТКЗС”-та или на “комуналки”.
  Промените в Закона за енергийната ефективност бяха отхвърлени. Сега се подготвят нови промени в Закона за енергетиката, които да позволяват изготвянето на общи сметки за сградите, процедури усложняващи отказването от услугата и спиране на топлоподаването при неплащане на фал??ивите сметки, а разпределението да се извър??ва от граждански сдружения, т.е. инициативата да бъде дадена в ръцете на корпорациите, като по този начин държавата (корпорациите) ще накара хората да водят нескончаема междусъседска война. Енергийното лоби, чрез ключови чиновници в местната власт и правителството, напрактика прави опит за умело, прикрито посегателство върху частната собственост, което граничи с организирана институционална престъпност. Тези промени не се правят за да постигнат афи??ираните цели.
  Законопроекта ще има смисъл само ако въвежда рамка от минимални задължителни стандарти за управлението на етажната собственост и възможности за саморегулация. Амбицията да се даде детайлно и подробно уреждане на взаимоотно??енията в сградата са обречени на провал, защото никой законотворец не е в състояние да обхване цялата палитра на реалния живот. Тай ще е остарял, неприложим и несъвър??ен още в момента на писането.
  Трябва да има задължителна норма в чл. 1-ви на всеки Законопроект, че същия е съобразен с Конституцията на Републиката и ратифицираните от НС Международни спогодби, както и да бъде придружаван от социално-икономическа оценка, КАКВО и КОЛКО ще струва на обществото прилагането му.

  Костадин ЗЛАТКОВ – методолог по счетоводна отчетност

 3. Pingback: Докато се караме кой да води дружината « полетът на костенурката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.